Ga naar hoofdinhoud

Reserveringsvoorwaarden FrieslandChalet, Yn’e Lijte 97, 9001 ZR GROU, Friesland

1. RESERVERING

FrieslandChalet neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 23 jaar.
Zodra wij van u electronisch, telefonisch of schriftelijk een opdracht tot reservering hebben ontvangen, ontvangt u binnen 3 werkdagen een digitaal reserveringsbevestiging/factuur. Mocht u geen emailadres hebben ontvangt u de bevestiging/factuur per post.

Indien door systeemfouten of bezettingsfouten blijkt dat een gedane reserveringsopdracht niet uitgevoerd kan worden is het alleen verhuurder het recht voorbehouden de reservering alsnog te seponeren zonder enige vorm van schadeloosstelling.

Een annulerings- en reisverzekering is niet verplicht, maar wordt wel sterk aangeraden.

2. BETALINGEN EN VERDERE AFWIKKELING

 1. U dient binnen 7 dagen na uw reservering de aanbetaling volgens de bevestiging tevens factuur te hebben voldaan.
  Het restant bedrag dient u 4 weken vóór aankomst te hebben voldaan. Bij een reservering binnen 4 weken voor aankomst dient u de gehele betaling vóór aankomst ineens te voldoen.
 2. Verhuurder is gebonden aan deze overeenkomst na ontvangst van het handgeld(aanbetaling). Huurder(ster) is gebonden na betaling van de eerste termijn, zoals gesteld in 2.a
 3. De prijs die vermeld wordt op uw bevestiging/faktuur is bindend.

3. PRIJS

De prijzen in de brochure van FrieslandChalet en op www.frieslandchalet.nl zijn niet bindend. Wij houden ons het recht voor de prijzen te wijzigen en/of een toeslag in rekening te brengen. Bij boeking wordt u in kennis gesteld van de dan geldende prijs.

4. BORG

Er wordt een waarborgsom in rekening gebracht voor evt. schade. Het verblijf dient tijdig en in dezelfde staat op te worden geleverd als bij aanvang van de huurperiode, behoudens normale slijtage. De waarborgsom wordt bij vertrek binnen 7 dagen verrekend/retour gestort.

5. ANNULEREN

Een annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. Indien u geen annuleringsverzekering heeft afgesloten, gelden de volgende regels:

 1. Bij annulering meer dan 6 weken vóór aanvang van uw verblijf bent u 50 % van het totale huurbedrag verschuldigd.
 2. Bij annulering binnen 6 weken vóór aanvang bent u het gehele huurbedrag verschuldigd.

6. HUUR VAN DE ACCOMMODATIE

Bij de huurprijs is inbegrepen:

 • Huur van de accommodatie in de vastgelegde periode
 • Verbruik gas, water en licht, tenzij expliciet anders aangegeven op de bevestiging/factuur.
 • Internet

Bij de huurprijs is niet inbegrepen:

 • Verplichte eindschoonmaak (verplicht en vermeld op de bevestiging/faktuur)
 • Duurzaamheidsbijdrage milieustraat (p.p.p.n.) 1, Toeristenbelasting (p.p.p.n.) 1,

Optioneel:

 • Handdoekpakket (2 grote en 2 normale handdoeken) 6,5
 • Keukendoekpakket (3 thee- en 2 handdoeken) 4,5
 • Linnengoed per persoon: 9,50

Aankomst & Vertrek:
Bij aankomst kan het chalet na 14.00 uur en voor 17.00 worden betrokken en het dient vóór 10.00 uur weer te zijn verlaten.

Bij aankomst ontvangt u bij de receptie van Yn’e Lijte de sleutel en toegangspas slagboom.

Yn’e Lijte 1
9001 ZR GROU
Friesland
Tel: +31 566 62 14 87

Gebruik van de accommodatie:
Het chalet mag niet door meer dan 6 personen bewoond. Groepen met jongeren in de leeftijd van < 23 worden niet toegestaan.

Het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan. Wordt dit toch geconstateerd, dan heeft de eigenaar het recht u de verdere toegang tot het vakantieobject te weigeren.

Het gebruik van beddengoed is verplicht. U kunt deze huren via FrieslandChalet. U kunt deze ook zelf meenemen (lakens, slopen. thee- en handdoeken)

Tijdens uw verblijf wordt u geacht zich aan de regels te houden zoals opgesteld in het reglement van het park.

7. SCHOONMAAK

Zorgt u ervoor dat u alle vuilnis meeneemt uit het chalet. Gehuurd beddengoed en handdoeken op de grond bij de ingang leggen. Graag bezemschoon achterlaten

8. AANSPRAKELIJKHEID

Huurder:
De huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode,tenzij de huurder(ster) aanemelijk maakt, dat de schade aan hem/haar, zijn/haar gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Op hetschade-bedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd. Opmerking: u heeft hiervoor een reisverzekering nodig!

Verhuurder:

 1. Verhuurder heeft zich door ondertekening van dit contract verplicht het gehuurde op het overeengekomen tijdstip in goede staat aan huurder(ster) op te leveren.
 2. Verhuurder(ster) is verplicht op zijn/haar kosten voor het gehuurde met inventaris, mede ten behoeve van de huurder(ster) een deugdelijke opstalverzekering af te sluiten.

9. KLACHTEN

Voor klachten omtrent de accommodatie kunt u terecht bij FrieslandChalet.
Heeft u gegronde klachten over de schoonmaak van uw vakantieverblijf, dan dient u dezelfde dag nog direct (op de aankomst dag vóór 17:00 uur ) contact op te nemen met FrieslandChalet. Iemand komt langs om uw klacht na te zien en indien deze gegrond is, de zaak schoon te maken. Gaat u niet zelf schoonmaken, anders wordt uw klacht niet geaccepteerd, aangezien er door ons dan niets te controleren valt.

10. GESCHILLEN EN ONTBINDING

Frieslanchalet is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter en/of arbiter nodig zal zijn:

 1. indien het handgeld niet is voldaan op het hierboven overeengekomen tijdstip
 2. indien bij aanvang der huurperiode de volle huursom niet wordt voldaan;
 3. indien huurder(ster) het gehuurde voortijdig verlaat.
 4. Indien de huurder(ster) nalaat het gehuurde te betrekken op de dag, zonder schriftelijke, telefonisch, via sms, of de e-mail bericht te hebben te hebben, dat hij/zij het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken.

Onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder(ster) voor de volle huursom in sub a,b,c en d genoemde gevallen, is de verhuurder(ster) gehouden teneinde in die gevallen ontstane schade te beperken te trachten het object voor de tijd waarbij het niet door de huurder(ster) wordt betrokken aan een ander te verhuren . Dit artikel is mede van toepassing indien huurder(ster) door persoonlijke of andere omstandigheden verhinderd is van het gehuurde gebruik te maken. Huurder(ster) kan nimmer aanspraak maken op teruggave van betaalde huurpenningen.

Wordt aan een of meer voorgenoemde bepalingen niet worden voldaan, dan is verhuurder(ster) respectievelijk huurder(ster) in gebreke, zonder dat ingebrekestelling nodig is.

Grou, januari 2021

Back To Top